Vår förskola

I natursköna Hovås ligger nybyggda förskolan Berguven 4. Förskolan har naturen runt knuten och närhet till havet, men även stadsmiljö i Nya Hovås. Här finns plats för fyra avdelningar.

Förskolan är byggd i två plan och består av två storarbetslag med fyra hemvister. Hemvisterna Jordugglan, med barn 1-2 år, och Älvugglan med barn 3-4 år, ligger på nedre plan. På övreplan ligger hemvisterna Fjällugglan med barn 2-3 år och Pärlugglan med barn 4-5 år.

På förskolan finns ett eget kök där maten lagas från grunden.

På Berguvens förskola strävar vi efter att varje barn får uppleva och utforska världen genom 100 språk. Med det menar vi att alla barn i vår verksamhet ska få möjlighet att utforska, upptäcka, uttrycka och lära genom att använda sig av en mångfald av uttrycksätt så som dans, måleri, konstruktion, tecknande, fantasi, drama, språkligt, digitalt och tekniskt. Genom olika uttrycksätt lär och förstår vi lättare hur allt hänger ihop och vi skapar en djupare kunskap och förståelse.

  

Barnen sover utomhus

De barn som behöver sova under dagen på förskolan sover utomhus, i sina medhavda vagnar.

Vår pedagogik

Berguvens förskola är en Reggio Emilia-inspirerad förskola som arbetar projektinriktat där undervisningen utgår från barnens intressen och nyfikenhet. Vi pedagoger är medupptäckare och utmanar barnen vidare i deras utforskande. Vi har föränderliga miljöer som lockar till att undersöka, utforska och uppleva med alla våra sinnen. Dokumentationen har stor betydelse i vårt arbete, både för barn och vuxna. Genom våra dokumentationer och reflektioner skapas inflytande och delaktighet som blir motorn i våra gemensamma lärandeprocesser.

Reggio Emilia är en filosofi som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet och en stark övertygelse om att alla föds med en stark drivkraft att utforska världen. Kreativiteten och fantasin är lika viktigt som logiken. Det kompetenta barnet står i centrum och ses som ett barn som kan och vill och får möjlighet att prova själv. Barnet ska ges möjlighet att ställa hypoteser och utforska i dialog med sin omgivning.

    

Föräldradialog och delaktighet

Vi på Berguvens förskola arbetar för en öppen dialog med våra barn och vårdnadshavare, där alla ska känna sig hörda. Vi värdesätter den dagliga kommunikationen vid lämning och hämtning. Information och dokumentation sker via vår digitala plattform Unikum.

Varje barn får en egen loggbok där du som vårdnadshavare kan följa ditt barns utveckling och lärande, men även bli delaktig i ditt barns vardag via våra veckobrev.

Vårdnadshavarnas engagemang och delaktighet i förskolan är viktig för oss. Vi ser fram emot ett nära och förtroendefullt samarbete med dig för att ditt barn ska få möjlighet att lära och utvecklas efter sina förutsättningar.