Foto: Sofia Grymer. Tuppar och hönor i ett hönshus. Några av hönorna äter.

Om Bergums fritidslantgård

Bergums fritidslantgård ligger i Olofstorp cirka två mil från centrala Göteborg. Vi är ett ekologiskt jordbruk. Här finns förutom djuren även konferensmöjligheter. Gården är öppen för allmänheten klockan 10-15 alla dagar.

Bergums fritidslantgård är inte bara en lantgård utan även en daglig verksamhet. Här sköter personer med funktionsnedsättning gårdens sysslor med stöd av handledare.

På gården finns en massa olika djur som hör hemma på en lantgård, kor, getter, höns, ankor och får. Det finns också katter och kaniner på gården.

Gården är på 48 hektar vilket motsvarar 480 000 kvadratmeter eller ungefär 96 fotbollsplaner. Djuren betar i hagarna och vi odlar spannmål på åkrarna som blir mat till djuren.

Daglig verksamhet på Bergums fritidslantgård

Här kan du läsa mer om Bergums fritidslantgård daglig verksamhet