Covid-19

Verksamheten på Bergums fritidslantgård är anpassad efter rådande smittläge med covid-19. Här finns stora ytor och det är lätt att hålla avstånd. Konferens och matsal är anpassade till Folkhälsomyndighetens restriktioner.