Covid-19

Verksamheten på Bergums fritidslantgård är anpassad efter rådande smittläge med covid-19. Här finns stora ytor och det är lätt att hålla avstånd. Konferens och matsal är anpassade till Folkhälsomyndighetens restriktioner.

Just nu kan vi inte erbjuda toalett eller tillgång till kök eller café till gårdens besökare. Du är fortfarande välkommen att besöka djuren på gården.