Mål och arbetssätt

I vår öppna verksamhet pratar vi mycket med varandra för att skapa goda relationer. Det är viktigt hur vi bemöter varandra och att vi pratar om det. Det finns alltid vuxna på plats här och du får gärna vända dig till oss om du behöver stöd, råd eller hjälp med något.

Vi är den enda fritidsgården i Angered med mellanstadieverksamhet. Varje dag kommer cirka 30-40 mellanstadieungdomar till fritidsgården. På kvällstid kommer de äldre besökarna och det brukar vara cirka 25-30 stycken.

Gårdsråd för att du ska få vara med och bestämma

En gång i månaden träffas gårdsrådet. Det består av 12 stycken ungdomar plus en ledare. Då pratar vi mycket om bland annat skadegörelse och skolk. Vi sätter till exempel skolk i ett sammanhang genom att ha den enkla regeln att om du inte är i skolan så är det inte ok att vara på fritidsgården den tiden du borde varit i skolan istället.

Gårdsrådet tar beslut om de årliga arrangemangen som är LAN för de äldre och disco för de yngre ungdomarna två gånger per termin. Pengarna från arrangemangen samlas ihop och spenderas på en skidresa som vi åker på i mars månad varje år.

Fritidsgården har några få enkla, men självklara, regler

RESPEKT- Mot dig själv och andra
ANSVAR - För det du säger, gör eller antyder

Vår värdegrund

Alla människor har lika värde oavsett kön, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller könsöverskridande identitet eller uttryck.