Grundsärskola

På Bergsjöskolans grundsärskola kan man som elev läsa från årskurs 1-9, med möjlighet att söka till ett tionde gymnasieförberedande skolår.

Målsättning för grundsärskolans elever

  • Vi vill att du ska känna lust att lära, känna trygghet, få möjlighet att skapa, undersöka och utveckla dina intressen.
  • Vi vill att du utvecklar dina kunskaper och färdigheter som du behöver idag och i vuxenlivet.
  • Vi utgår ifrån dina förutsättningar och de mål som finns för alla läroplanens ämnen.

Med vår helhetssyn på eleven följer samverkan med hemmet, men också med kurator, skolsköterska, specialpedagog och psykolog beroende på elevens särskilda behov.

Kontaktuppgifter till särskolan