Bokstart i Bergsjön

Bokstart riktar sig till dig som fått ditt första barn och är boende i Bergsjön. Med Bokstart vill vi inspirera till att läsa högt tillsammans. Att läsa högt för ditt barn är bra på många sätt. Förutom att du och ditt barn får en mysig stund tillsammans hjälper högläsning ditt barns språkutveckling.

Du som är förälder för första gången kommer att bli erbjuden ett hembesök av våra bokstartare. De kommer att berätta om och inspirera till läsning för och med ditt barn. De har även med sig en bokgåva till ditt barn. 

Bokstartshistorik

Bokstart har funnits i många år och i närmare 40 länder. Satsningen handlar om att lyfta den tidiga språkutvecklingen. Nyblivna föräldrar uppmuntras att prata, läsa, berätta, sjunga och ramsa med sitt barn. På så sätt utvecklas barnets språk vilket ger ett större ordförråd.
Mellan åren 2015 och 2018 bedrevs Bokstart i Göteborg som pilotprojekt i avgränsade områden i Bergsjön och Gårdsten. Satsningen finansierades av Statens Kulturråd. Anställda vid det lokala biblioteket gjorde hembesök hos familjer då barnet var 6 och 11 månader. De delade ut gåvoböcker och informerade om hur barnets språkutveckling kan stimuleras. Resultatet var över förväntan. Familjerna upplevde det som en fin service. Och när föräldrarna såg barnets tydliga intresse för böckerna och dess fascination för en stunds ”pratläsning” blev de inspirerade att pröva själva. Många tog sedan också med sina barn till öppna förskolan och det lokala biblioteket.


Staden där vi läser för våra barn – en del av Jämlikt Göteborg

I Göteborg pågår sedan några år ett arbete för att göra vår stad mer jämlik. Genom Jämlikt Göteborgs fokusområde ”Staden där vi läser för våra barn” har Bokstart nu utökats och blivit en kommunal verksamhet. Under våren 2018 inledde Bokstart besök hos familjer i primärområdena Gårdsten, Lövgärdet, Hjällbo, Hammarkullen, Östra Bergsjön, Bratthammar, Guldringen, Skattegården, Grevegården, Kannebäck samt Norra och Södra Biskopsgården. Besöken sker hos familjer som har fått sitt första barn eller sitt första barn fött i Sverige. Vi samverkar med barnhälsovården och delar ut gåvoböcker även till förskoleavdelningar för yngre barn i de aktuella områdena.

Kontaktuppgifter och mer information

Vill du veta mer kan du gå in på Stadsbibliotekets eller ditt närmaste biblioteks webbplats. Vill du veta mer om hur det går för Bokstart i resten av landet kan du besöka Bokstart eller Göteborgs stads webbplats. Du är också välkommen att kontakta verksamhetens samordnare Gertrud Widerberg. E-post: gertrud.widerberg@kultur.goteborg.se

___________________________________________________________________________________________________________________