Läs ♥ högt – bokpåsar för de små barnen

Publicerad 29 oktober 2019

Nu kan du låna nya bokpåsar till små barn! Sedan biblioteken i Göteborg började att låna ut högläsningskassar år 2017 har det varit mycket uppskattat. Därför uppdateras nu utbudet med tolv nya olika högläsningskassar där varje kasse innehåller sex fantastiska högläsningsböcker för barn.

Tidigare har påsarna endast funnits för åldrarna 3–6 år, men nu finns det även bokpåsar för de minsta barnen. Kategorierna är 0–2 år, 2–4 år och 4–6 år, med åldersanpassat innehåll.
Urvalet av böcker har skett med stor omsorg. Sammanlagt 72 böcker har valts ut av barnbibliotekarier och mediepedagoger i Göteborg, flera av dem finns också tillgängliga att lyssna på via appen Legimus för de med särskilda läsbehov.

Bokpåsarna finns på alla bibliotek i Göteborg, samt på bokbussarna. Det går snabbt och lätt att komma in till oss och låna. Lånetiden är tre veckor och det går att förlänga lånet om ingen står i kö. För att läsa om innehållet i de tolv olika bokpåsarna, få tips om hur du kan läsa högt och varför det är värdefullt att läsa högt för barn besök webbsidan för Läs ♥ högt.