Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Förskolan Bergsgårdsgärdet 93 arbetar för att lägga grunden till ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik. På vår förskola ska alla känna sig trygga och välkomna!

Avdelningar och personal

På vår förskola har vi fem avdelningar.

Virvelvinden, Kulingen och Cirkusen har barn mellan cirka 3-5 år. Karusellen tar emot de allra yngsta barnen mellan 1-3 år och Karnevalen är en resursförstärkt avdelning där vi har lite färre barn i åldrarna 2-5 år.

Varje avdelning har en grundbemanning med tre pedagoger, både förskollärare och barnskötare. Vi har ett nära samarbete med områdets specialpedagoger och BVC som hjälper, stöttar och utmanar oss i vårt arbete.

Pedagogik på förskolan

På förskolan Bergsgårdsgärdet 93 har vi fokus på barns språkutveckling. Vi jobbar med gemensamt sagotema, drama och sedan hösten 2018 arbetar vi med en kompetenssatsning via Skolverket - Läslyftet - med syfte att höja barnens språkliga förmåga.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 06.00 och då samlas alla tidiga barn på en avdelning. Därefter går man till sina respektive avdelningar och äter frukost. Dagen fortsätter sedan med olika aktiviteter, till exempel skapande, sång och musik, rörelse/rytmik, utevistelse med mera. 

Efter lunch har avdelningarna en vilostund och/eller lugnare aktiviteter för barnen. Sedan fortsätter dagen med lek, omsorg och lärande tills vi stänger klockan 18.00.

Kul att veta

Du är alltid välkommen att besöka oss! Vill du besöka oss kontaktar du förskolan och bokar en tid.