Till innehåll
Foto: Diana Kadir

Bergsgårdsgärdet 93 förskola

Förskolan Bergsgårdsgärdet 93 ligger centralt i Hjällbo med närhet både bibliotek, skog och andra grönområden. Det är en mångkulturell förskola där många språk talas och många nationaliteter samlas. Vi vill att vår miljö ska vara utmanande, spännande och den ska väcka barnens nyfikenhet och fantasi. På förskolan finns sex avdelningar där förskollärare och barnskötare arbetar i ”Storarbetslag” , där 2 avdelningar bildar en enhet. Genom att ha ett nära samarbete med varandra skapas en trygg miljö för barnen. Vi har även tillgång till en specialpedagog som handleder pedagogerna regelbundet. Vi är stolta över att vara Grön Flagg-certifierade. Det innebär att vi jobbar aktivt med hållbar utveckling som en naturlig del av vår utbildning. Välkomna till oss!

${loading}