Foto: Hesha Saleem

Vår förskola

Förskolan Bergsgårdsgärdet 46 arbetar för att lägga grunden till ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik. På vår förskola ska alla känna sig trygga och välkomna! Förskolan består av två byggnader, Bergsgårdsgärdet 46 och Bergsgårdsgärdet 54. När du sökt och fått en plats på förskolan, blir ditt barn placerat på en avdelning i någon av byggnaderna.

Avdelningar och personal

Vår förskola har två avdelningar, Vitsippan och Solrosen, som tar emot de allra yngsta barnen mellan 1-3 år. 

Avdelningen har en grundbemanning på 3 pedagoger. Vi har ett nära samarbete med grannförskolan Bergsgårdsgärdet 54. 

För att stötta oss i vårt arbete samarbetar vi nära med områdets specialpedagoger och BVC. 

Pedagogik på förskolan

På förskolan Bergsgårdsgärdet 46 har vi fokus på barns språkutveckling. Vi jobbar med gemensamt sagotema, drama och till hösten 2018 startar vi en kompetenssatsning via Skolverket - Läslyftet - med syfte att höja barnens språkliga förmåga.

En dag på förskolan

Alla tidiga barn på avdelningen samlas på morgonen tillsammans med barn från Bergsgårdsgärdet 54. Därefter äter vi frukost och dagen fortsätter sedan med olika aktiviteter, till exempel skapande, sång och musik, rörelse/rytmik, utevistelse med mera. 

Efter lunch har avdelningarna en vilostund och/eller lugnare aktiviteter för barnen. Sedan fortsätter dagen med lek, omsorg och lärande tills vi stänger på grannförskolan.

Kul att veta

Du är alltid välkommen att besöka oss! Vill du besöka oss kontaktar du förskolan och bokar en tid.