Foto: Hesha Saleem

Vår förskola


Förskolan Bergsgårdsgärdet 39 ligger i Hjällbo. På vår förskolas tre avdelningar arbetar barnskötare och förskollärare med den pedagogiska verksamheten. Vi har fokus på barns språkutveckling och deltar i Skolverkets kompetenssatsning - Läslyftet.

Avdelningar och personal

Förskolan Bergsgårdsgärdet 39 har tre avdelningar. Samtliga avdelningar tar emot de lite äldre barnen mellan tre och sex år. En avdelning är resursförstärkt, med fyra pedagoger. På övriga två arbetar tre förskollärare och barnskötare med den pedagogiska verksamheten.

Pedagogik på förskolan

På vår förskola arbetar vi aktivt med att lägga grunden för barns språkutveckling. I alla tänkbara situationer under dagen tränar vi språket i förskolan. Vi deltar i Skolverkets kompetensutveckling - Läslyftet i förskolan - där personalen lär sig mer om att utmana och stimulera barnens språkutveckling.

Utomhusmiljö

Vår gård är belägen mellan två av hyreshusen, i närheten av natur och många lekplatser.

Kul att veta

Vi erbjuder våra vårdnadshavare möjlighet att delta i föräldraträffar med olika teman i programmet "Glädje och utmaningar". Välkomna!