Behandlingsgruppen nordost för drogproblem

Du som använder droger, är över 20 år, och har funderat på att sluta kan vända dig till oss på Behandlingsgruppen. Vi erbjuder dig stöd i olika former. Vi vänder oss också till anhöriga till personer med drogproblem. Besöken hos oss är avgiftsfria och vi har inget remisstvång.

${loading}