Anhöriga och närstående


Är du anhörig eller vän till en person med drog- eller alkoholberoende? Känner du dig ensam i den situationen och behöver någon att prata med? Vi kan ge dig råd och stöd. Besöken hos oss är avgiftsfria.

Det kan svårt att leva tillsammans med någon som har problem med droger. På Behandlingsgruppen kan du som är anhörig få stöd via besök och telefon.

Du kan också få råd hur du ska få din anhöriga att höra av sig till oss.

Vi erbjuder enskilda samtal, par- och familjesamtal, samtalsstöd till dina barn, krissamtal och anhörigsamtal. Kontakta oss så får vi tala om vilket stöd just du eller ni behöver.

Bra att veta

Är din närstående under 21 år och har frågor eller problem med droger kan du vända dig till någon av Göteborgs Mini-Marior.

Stödgrupp för dig som är anhörig

Är du anhörig till någon med missbruk av droger eller alkohol och bor du i Göteborg? Vi anordnar regelbundet kostnadsfria grupper där du som anhörig får träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter. Kontakta oss om du vill veta mer.

Röster från anhöriga som sökt hjälp hos Behandlingsgruppen

Här kan du läsa två berättelser som bygger på intervjuer med föräldrar som fått hjälp av Behandlingsgruppen

Mer att läsa om beroenden och missbruk

På sidan Läs mer hittar du länkar till webbplatser som kan vara av värde för dig där du kan läsa mer.