Vår förskola

Förskolan Baldersplatsen 1 ligger ett stenkast från Ullevi, granne med Stampens kyrkogård och Fattighusån. Vi har nära både till skog och kultur. Vår mat lagas i det egna köket.

Nära till skog och kultur

Förskolan ligger ett stenkast från Ullevi. Utanför flyter Fattighusån och förskolegården gränsar till Stampens kyrkogård. Utegården är fin med bland annat pilkoja, gunga, klätterställning och stockar att balansera och klättra på. Vi använder också gården för vattenlek, bygg och konstruktion samt att måla och läsa böcker.

När vi inte leker på gården gör vi utflykter till skogen vid Överåsberget eller någon annan plats i närmiljön. Eftersom förskolan är centralt belägen, har vi också nära till stadens kulturella utbud. Vi går gärna på teater och museum.

Tre grupper för lugn lek och arbetsro

Här på förskolan är barnen indelade i tre grupper efter ålder. Vi har små grupper för att skapa lugn lek och arbetsro. När vi äter gör vi det alla tillsammans och på så vis lär alla känna alla och de äldre barnen kan hjälpa de yngre.

Inspirerande lokaler med ateljé

Lokalerna är ljusa och fräscha och till viss del inspirerade av Reggio Emilia-filosofin. Här finns exempelvis ateljéer, byggrum och en scen. Lekmiljön är utformad så att det är tydligt vad man leker eller arbetar med i vilken del av lokalerna. Barnen uppmuntras också till att skapa själva istället för att leka med färdigbyggda leksaker.

Tillsammans med barnen ändrar pedagogerna ofta om i lokalerna. En del av ett rum kan tillfälligt förvandlas till en spårvagn, trollskog eller kanske en rymdfarkost beroende på barnens intresse och behov.

Experimentlust och miljötänk

En av våra viktigaste uppgifter som pedagoger är att ta tillvara barnens tankar, intressen och behov. Vi utforskar tillsammans med barnen och gör gärna experiment. Vi väcker lust att lära.

Förskolan arbetar aktivt med att göra barnen miljömedvetna. Det görs på många sätt, bland annat får några barn varje vecka ansvara för kompost och återvinning.