Frivilliga insatser

Vill du göra en insats för andra? Vill du få nya kunskaper och upplevelser i utbyte mot din tid och ditt engagemang? Då är du rätt person att ta ett uppdrag som frivillig eller seniorkompis i Östra Göteborg.

Är du intresserad av ett uppdrag som frivillig?

Det spelar ingen roll om du är gammal eller ung eller om du har mycket eller lite tid. Ett uppdrag anpassas alltid för att passa dig och din situation. Uppdragen kan vara både tillfälliga eller på regelbunden basis.

Ett uppdrag som frivillig innebär att du ger av din tid till någon som är äldre. Det kan handla om att hålla i en aktivitet på ett äldreboende, på en träffpunkt eller göra någonting tillsammans hemma hos den äldre. Exempel på aktiviteter kan vara att följa med på en promenad, ta en fika, läsa högt ur en bok eller hålla i ett gympapass.

Ett uppdrag som frivillig innebär att du får stöd av en samordnare och har en kontaktperson. Du får möjlighet att träffa andra som är frivilliga vid våra gemensamma träffar. Träffarna ger dig både information, samvaro och blir ett tillfälle att utbyta erfarenheter. Eftersom det handlar om ett frivilligt uppdrag får du inte betalt. Men du kommer säkert att upptäcka hur mycket det ger dig!

Kontaktuppgifter till frivilligsamordnare.