Avgifter och kostnader

Det är vilken hjälp du får och vilken typ av boende du har som avgör hur mycket du ska betala. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Avgiften justeras utifrån prisbasbeloppet som regeringen tar beslut om varje år.

Så beräknas din avgift om äldreomsorg.

Vård- och omsorgsboende

För vården och omsorgen betalar du upp till en maxavgift. Utöver det betalar du för mat och hyra. 

  • Maxavgiften för vård och omsorg är 2 359 kronor i månaden
  • Maten kostar 4 339 kronor per månad
  • Hyran varierar mellan de olika boendena och påverkas av lägenhetens storlek och standard

Garantibelopp för vård- och omsorgsboende

Den som bor på vård- och omsorgsboende kan ansöka om garantibelopp. Garantibeloppet är 2 100 kronor och är den summa pengar du garanteras ha kvar när hyra och mat är betald. Har du inte kvar garantibeloppet kan du få sänkt avgift för mat och hyra.

För att beviljas garantibelopp måste du först ha ansökt om bostadstillägg (BTP) hos Pen­sionsmyndigheten. Du måste också skicka med underlaget som ligger till grund för Pensionsmyndighetens beslut om bostadstillägg.

Din eventuella förmögenhet tas hänsyn till vid beräkning av garantibeloppet. Det innebär att 15 procent av din förmögenhet som överstiger 100 000 kronor läggs till din nettoinkomst.

Dubbla boendekostnader

Den som permanent flyttar in på ett vård- och omsorgsboende och inte hinner avveckla sin tidigare bostad får ta med båda bostadskostnaderna i underlaget när omsorgsavgiften beräknas. Om din förmögenhet understiger tre prisbasbelopp (157 500 kronor) kan du även ansöka om befrielse från hyra.

Om du flyttar från eget hus eller bostadsrätt räknas inte värdet av bostaden in i förmögenheten. Avdrag görs med den lägre av de två hyrorna under inflyttningsmånaden samt ytterligare högst tre månader, förutsatt att du har dubbla boendekostnader.

I båda dessa fall behöver du styrka med ett underlag att du har för avsikt att avveckla din tidigare bostad i samband med flytt till vård- och omsorgsboende.

Korttidsplats

Avgiften för omsorg och omvårdnad på korttidsplats betalas per dygn. Stannar du länge finns en maxavgiften per månad. Utöver vård och omsorg betalar du för mat.

  • 79 kronor per dygn, maxavgiften är 2 359 kronor per månad
  • Maten kostar 145 kronor per dygn

Hospice

Avgiften för en plats på hospice är 125 kronor per dygn.

Så betalar du

Kommunen skickar fakturan direkt till dig. Vill du går det också att få fakturan skickad till en annan mottagare.

Kontakta avgiftshandläggaren inom äldreomsorgen om du vill ändra fakturaadress. Namnet på avgiftshandläggaren står på din faktura. Har du ingen faktura finns kontaktuppgifter längst ner här på sidan.

Det går också att betala via autogiro.

Tietoa Suomeksi/Information på finska

Maksut ja kustannukset/Avgifter och kostnader