Göteborgs Stad har öppnat fler korttidsboenden för äldre


Publicerad 10 februari 2022

”Vi var i ett unikt läge 2021 med en överkapacitet av permanentlägenheter och såg då en möjlighet att göra om en del av lägenheterna för att möta behovet av fler korttidsplatser, säger Tina Isaksson, chef för Göteborgs Stads vård- och omsorgsboenden.

Behovet har ökat. Äldre- samt vård- och omsorgsnämnden beslutade i slutet av april förra året att göra om ett antal permanentplatser till korttidsplatser. Göteborgs Stad öppnade därför den 1 februari nya korttidsenheter på vård- och omsorgsboendena Fredriksdal, Gråberget, Bagaregården och Högsbotorp.

Korttidsplatser för äldre behöver finnas fördelade över hela Göteborg och i lämpliga lokaler.  I slutet av november beslutade nämnden att också öppna ytterligare korttidsplatser på Lövgärdets vård- och omsorgsboende, för att möta behoven också i nordost. Dessa platser öppnar preliminärt i april.

– På Hisingen har vi alldeles nyligen öppnat ett nytt vård- och omsorgsboende, Silvergruvans med två enheter för korttidsvistelse, säger Tina Isaksson.

<2>Hyresgästerna har flyttat till nya lägenheter

 De hyresgäster som bodde i lägenheter som nu gjorts om till korttidsplatser har fått önska nya boenden, var som helst i Göteborgs Stad. De allra flesta har flyttat, några har valt att bo kvar.

– Vi har försökt att skapa trygghet och underlätta inför flytten så mycket som möjligt för hyresgästerna på berörda enheter, säger Tina Isaksson.

Hyresgästerna har fått hjälp med allt som behövts inför flytten. Många av dem som först var tveksamma till att flytta, är idag nöjda med flytten och sin nya lägenhet.

– Samtidigt förstår jag att det kan ha väckt oro hos andra hyresgäster och deras närstående. Vi behöver ändå göra denna förändring nu och försöker möta den oro som finns kvar genom att till exempel låta en personal, välkänd för hyresgästen, få vara med under flytten till den nya lägenheten, säger Tina Isaksson.

Suzanne Dahlin
Äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningen