Vår skola

Här hittar du information om skolan och hur vi arbetar.

Om skolan

På Backegårdsskolan går drygt 280 elever och här arbetar cirka 45 vuxna.

Backegårdsskolan består av flera skolhus. Ett av husen är i två plan med stora ljusa lokaler. Där finns bland annat slöjdsalar, en musiksal och en hemkunskapssal. Solpaneler har installerats på huset. Solpaneler gör att klimatpåverkan minskas.

Mål och arbetssätt

Personalen på skolan arbetar i arbetslag, där tre till fyra pedagoger tillsammans ansvarar för en årskurs. Personalen är lyhörd, flexibel och arbetar för elevens bästa. Alla elever på Backegårdsskolan kan få läxhjälp, antingen av sin egen klasslärare eller på fritidshemmet.

Backegårdsskolans vision

På Backegårdsskolan respekterar vi alla varandra, såväl elever som vuxna. Vårt mål är att alla som arbetar på skolan känner trygghet och arbetsglädje och att varje elev får arbeta utifrån sina egna förutsättningar.

IT-stöd

Genom att använda digitala verktyg, som datorer, Ipads och digitalkameror stärker vi elevernas engagemang och kreativitet. Olika personer lär sig på olika sätt och kan behöva olika verktyg för att nå målen för sin utbildning. IT öppnar oändliga möjligheter för detta.

Samarbetsforum för trygghet

För att öka tryggheten och trivseln på skolan har vi olika samarbetsforum för att ta tillvara vårdnadshavarnas, elevernas och medarbetarnas idéer och erfarenheter. Exempel på sådana forum är föräldraråd, elevråd, matråd och trivselledare.

Likabehandlingsråd

För att samordna och driva frågorna om trygghet och trivsel har Backegårdsskolan ett likabehandlingsråd som tillsammans med elever och övrig personal snabbt tar tag i problem som kan uppstå. I likabehandlingsrådet ingår en lärarrepresentant från varje årskurs. Där arbetar även en specialpedagog, skolsköterska, kurator och rektor.

Likabehandlingsplan

En elevenkät genomförs varje vårtermin och likabehandlingsplanen omarbetas beroende på vad som framkommer i enkäten. Du hittar vår likabehandlingsplan på Hjärntorget.

Elevinflytande och dialog med vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare är oerhört viktig för att ditt barn ska må bra och kunna jobba ordentligt. Därför eftersträvar vi en bra kontakt med er.

Backegårdsskolan har möten med vårdnadshavare och utvecklingssamtal med eleven varje termin. Eleverna får med sig ett veckobrev hem varje fredag. I veckobrevet informerar klassläraren om elevernas arbete, utflykter med mera. Några lärare lägger ut veckobrevet digitalt på Hjärntorget.

Traditioner på Backegårsskolan

 • Lägerskola i Trollsjönäs (årskurs 4-6).
 • Luciafirande där varje klass representeras av två elever.
 • Resa till Stadsparkbadet i Borås (årskurs 4-6).
 • Treornas julkavalkad.
 • Åhörardag (en lördag i februari) då vårdnadshavarna är välkomna att vara med under ”vanliga” lektioner.
 • Stadsorientering (årskurs 3-6) då eleverna går tillsammans i smågrupper i centrala Göteborg och svarar på frågor längs vägen. Det vinnande laget uppmärksammas på skolavslutningen.
 • Friidrottsdagar (årskurs 1-6) då eleverna tävlar under en dag i olika friidrottsgrenar på Bergsjövallen.
 • Idrottsgala då alla elevers idrottsprestationer uppmärksammas under festliga former.
 • Familjefest i maj månad med mat, uppträdanden och marknad.
 • Genigala på våren, tillför att stimulera elevernas kreativitet.
 • Skolresa i årskurs 6.