Foto:Peter Svensson

Om äldreboendet

Det kan vara bra att veta vilken service som finns och hur det fungerar när du flyttar till ett nytt boende. Du möblerar din lägenhet precis som du vill ha det. På Bäckebol erbjuder vi stöd och hjälp utifrån dina behov och önskemål.

Omgivningar och service

Bäckebols äldreboende ligger nära Selma Lagerlöfs torg. På torget har du tillgång till mataffär, fiskaffär, vårdcentral, och apotek. På torget finns även Backa kulturhus, som erbjuder många aktiviteter.

Delaktighet och inflytande

Det är du som hyresgäst som styr över hur du vill ha din vardag, efter dina egna behov och intressen.

Bäckebol vill skapa så goda möjligheter till inflytande och delaktighet som möjligt.

Berätta för oss vad du tycker. Det är viktigt för att vi ska kunna möta dina önskemål.

Din kontaktpersonal

På äldreboendet finns personal dygnet runt och vi som arbetar här finns till för dig. När du flyttat in träffar du din kontaktpersonal. Tillsammans samtalar vi om vad du gil­lar att göra och vilket stöd du behöver i din vardag. Din kontaktpersonal blir extra insatt i just din situation.

Vi som arbetar här och våra förhållningssätt

På äldreboendet finns kunnig personal som ger dig omsorg, vård och rehabili­tering. Behöver du hjälp att kontakta en läkare – säg till oss. Vi arbetar utifrån Göteborgs Stads förhållningssätt vilket innebär att vi vet vårt uppdrag och att vi är till för dig, att vi samarbetar på olika sätt och tänker i nytt för att ge bästa möjliga stöd och hjälp. .

Alla som arbetar här bemöter dig som hyresgäst med respekt och värme. Det är ditt hem och vi ska vara ett stöd och möjliggöra så att du kan få din vardag som du vill ha det. Inom våra äldreboenden arbetar vi med ett delaktighets- och inflytandekoncept för att både personal, brukare och anhöriga ska kunna vara med och ta ansvar för och utveckla verksamheten. Välkommen med dina förslag och idéer!

För dig som talar annat språk än svenska

Talar du ett annat modersmål än svenska och vill ha information på det språket, berätta det för oss.