Vår vision

För att vi ska uppnå detta har vi satt tre verksamhetsmål som ska genomsyra hela vår verksamhet och allt vi gör inom den.

Bemötande

Ett välkomnande, respektfullt och varmt bemötande är en av grundstenarna i vår verksamhet. Vare sig det gäller hur vi bemöter våra hyresgäster och deras anhöriga eller medarbetare och kollegor.

Vi vill att det ska märkas att vi värderar ett gott bemötande mot alla som kommer i kontakt med eller arbetar på Bäckebols äldreboende.

Kompetens

En kompetent och välutbildad personal är förutsättningen för att bedriva en verksamhet som arbetar på ett individanpassat sätt. Hos oss ska det märkas genom att vi satsar på att alla har rätt kompetens för rätt uppgift.

Guldkant

Att sätta guldkant på vardagen betyder för oss att vi låter dem vi arbetar för uppleva att de har en meningsfull vardag. Att få känna sig uppskattad, viktig och värdefull är en central del i att få guldkant på sin tillvaro, men det betyder även att du som hyresgäst får uppleva att du får leva ett gott liv varje dag.