Vår förskola

Känslan hos barn och pedagoger är att vi ska har roligt tillsammans varje dag då vi stiger in på förskolan. Har vi roligt så skapar vi bättre förutsättningar för lärande. Vi vill ge barnen möjlighet att utforska och lära sig det sociala sampel som vi är en del av varje dag. Barnen ska känna sig trygga och delaktiga samt ges möjlighet att utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Avdelningar

Just nu har är vi i tillfälliga lokaler på Wadköpingsgatan 157. Vår förskola består av två avdelningar som är uppdelade utifrån ålder. På Björnbäret går de yngre barnen och på Krusbäret går de äldre barnen. På Wadköpingsgatan finns ytterligare två avdelningar.

Personal

Förskolan har nyfikna pedagoger med fokus på barns lärande. Alla har olika intresseområden som bidrar till mångfald i miljöer och verksamhet.

Köks-, lokalvårds- och vaktmästeritjänster köps in av Fastighetsservice som också tillhör stadsdelen Norra Hisingen. Köket är ett mottagningskök och maten som serveras kommer från ett av stadsdelens storkök.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar kl 6 och första stunden är vi tillsammans. Vi serverar frukost kl 8. Under förmiddagen har vi olika aktiviteter både ute och inne. Målet är att minst en gång om dagen har alla barn utomhusverksamhet. 11.30 eller 12 serveras lunchen och för många barn är det sedan lite lugnare aktiviteter. Fram till mellanmålet som serveras ca 14.30 har barnen olika aktiviteter, en del arbetar fortfarande i projekt medan några sover eller nyss har vaknat. Från ca kl 16 och fram till förskolan stänger så är vi oftast tillsammans, barn och pedagoger från alla avdelningar.

Vi uppmärksammar olika traditioner såsom påsk, midsommar och jul. Vi försöker också uppmärksamma andra kulturella/religiösa traditioner.

Pedagogik och profil

Vi arbetar utifrån de styrdokument som råder, Läroplan för förskolan, LPFÖ 98 rev.10. Den är tillsammans med skollagen det som styr förskolans innehåll.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett sätt att följa barns lärande och de processer som är igång med bland annat foto, film, observationer och reflektioner tillsammans med barn, föräldrar och kollegor. Ett sätt att se och utveckla kvalitén i förskolan.

Alla ska ges möjlighet att delta och bidra till förskolans utveckling. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt och vågar säga vad de tycker och tänker och känner sig som en viktig tillgång och resurs i förskolan. Barn utforskar och lär tillsammans med andra barn, vuxna och i miljöer och sammanhang där de utmanas och prövar sina förmågor.