Foto: Anders Feldt

Vår förskola

Tanken med vår verksamhet är att den ska genomsyras av ett lustfyllt lärande. Vår ambition är att barn och pedagoger ska ha roligt tillsammans varje dag då vi stiger in på förskolan. Har vi roligt så skapar vi bättre förutsättningar för lärande. Vi arbetar i projekt där vi utgår från barnens intressen, tankar och idéer.

Förskolans byggnad

Förskolan renoveras utifrån behov och fastighetsägarens underhållsplan. Avdelningarna består alla av ett antal mindre rum som används olika beroende på barnens ålder och intressen. Vi ligger nära busshållplatsen och skolan

Avdelningar

På vår förskola har vi 2 avdelningar som är uppdelade utifrån ålder. På Pricken går de yngre barnen och på Rutan går de äldre barnen.

Utemiljön

Gården har gott om möjligheter för lek, både enskilt och i grupp. Den är byggd utifrån att barnen ska kunna mötas och lära tillsammans. Gården har nivåskillnader med både gräs, asfaltsvägar och sandlådor. Under det varma halvåret försöker vi äta mellanmål ute många av dagarna när väder och verksamhet tillåter. Vi har nära till grönområde där det finns många olika lekmöjligheter för barnen.

Personal

Förskolan har nyfikna pedagoger med fokus på barns lärande. Alla har olika intresseområden som bidrar till mångfald i miljöer och verksamhet.

Köks-, lokalvårds- och vaktmästeritjänster köps in av Fastighetsservice som också tillhör stadsdelen Norra Hisingen. Köket är ett tillagningskök där så gott som all mat lagas från grunden.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar kl. 6 och första stunden är vi tillsammans. Vi serverar frukost kl. 8. Under förmiddagen har vi olika aktiviteter både ute och inne. Målet är att minst en gång om dagen har alla barn utomhusverksamhet. 11.30 eller 12 serveras lunchen och för många barn är det sedan lite lugnare aktiviteter. Fram till mellanmålet som serveras ca 14.30 har barnen olika aktiviteter, en del arbetar fortfarande i projekt medan några sover eller nyss har vaknat. Från ca kl 16 och fram till förskolan stänger så är vi oftast tillsammans, barn och pedagoger från alla avdelningar.

Vi uppmärksammar olika traditioner såsom påsk, midsommar och jul. Vi försöker också uppmärksamma andra kulturella/religiösa traditioner.

Pedagogik och profil

I Norra Hisingen arbetar vi med förskolan som en plats för demokrati och delaktighet. Alla förskolor har som mål att arbeta med projektorienterat och pedagogisk dokumentation för att öka barnens inflytande över sitt lärande.

Vi arbetar utifrån de styrdokument som råder, Läroplan för förskolan, LPFÖ 98 rev.10. Den är, tillsammans med skollag och de lokala politikernas mål, det som styr förskolans innehåll. Göteborgs stads verksamhetsidé för förskola och skola lyder:

Barnen inre motivation och lust att lära
Delaktighet och medskapande
Helhetssyn

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett sätt att följa barns lärande och de processer som är igång med bland annat foto, film, observationer och reflektioner tillsammans med barn, föräldrar och kollegor. Ett sätt att se och utveckla kvalitén i förskolan.

Alla ska ges möjlighet att delta och bidra till förskolans utveckling. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt och vågar säga vad de tycker och tänker och känner sig som en viktig tillgång och resurs i förskolan. Barn utforskar och lär tillsammans med andra barn, vuxna och i miljöer och sammanhang där de utmanas och prövar sina förmågor. Vi ska se till att det finns erbjudanden och material som DRAR barn till sig – Man skapar ny vänskap och nya relationer som ej är kopplat till kön

Vi har ett utvecklat och nära samarbete med förskolor i norra Italien där både pedagoger, chefer och politiker har erfarenhetsutbyten. Pedagogiskt utbyte/ Resa i lärande ger en möjlighet att utbyta och utbilda sig både på studieresor och genom besök på andra förskolor i stadsdelen.