Foto: Anders Feldt

Vår förskola

Vi vill ge barnen möjlighet att utforska och lära sig det sociala samspel som vi är en del av varje dag. Barnen ska känna sig trygga och delaktiga samt ges möjlighet att utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Förskolans byggnad

Förskolan är äldre och har renoverats utifrån behov och fastighetsägarens underhållsplan. Avdelningarna varierar i storlek men består alla av ett antal mindre rum. Vi ligger nära busshållplatsen och skolan

Avdelningar

På vår förskola har vi fyra avdelningar som är uppdelade utifrån ålder. På Blåbäret och Fjärilen går de yngre barnen och på Delfinen och Stjärnan går de äldre barnen.

Utemiljön

Gården har gott om möjligheter för lek, både enskilt och i grupp. Den är byggd utifrån att barnen ska kunna mötas och lära tillsammans. Gården har nivåskillnader med både gräs, asfaltsvägar och sandlådor. Under det varma halvåret försöker vi äta mellanmål ute många av dagarna när väder och verksamhet tillåter. Vi har nära till grönområde där det finns många olika lekmöjligheter för barnen.

Personal

Förskolan har nyfikna pedagoger med fokus på barns lärande. Alla har olika intresseområden som bidrar till mångfald i miljöer och verksamhet.

Köks-, lokalvårds- och vaktmästeritjänster köps in av Fastighetsservice som också tillhör stadsdelen Norra Hisingen. Köket är ett mottagningskök och maten som serveras kommer från ett av stadsdelens storkök.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar kl 6 och första stunden är vi tillsammans. Vi serverar frukost kl 8. Under förmiddagen har vi olika aktiviteter både ute och inne. Målet är att minst en gång om dagen har alla barn utomhusverksamhet. 11.30 serveras lunchen och för många barn är det sedan lite lugnare aktiviteter. Fram till mellanmålet som serveras ca 14.30 har barnen olika aktiviteter, en del arbetar fortfarande i projekt medan några sover eller nyss har vaknat. Från ca kl 16 och fram till förskolan stänger så är vi oftast tillsammans, barn och pedagoger från alla avdelningar.

Vi uppmärksammar olika traditioner såsom påsk, midsommar och jul. Vi försöker också uppmärksamma andra kulturella/religiösa traditioner.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett sätt att följa barns lärande och de processer som är igång med bland annat foto, film, observationer och reflektioner tillsammans med barn, föräldrar och kollegor. Ett sätt att se och utveckla kvalitén i förskolan.

Alla ska ges möjlighet att delta och bidra till förskolans utveckling. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt och vågar säga vad de tycker och tänker och känner sig som en viktig tillgång och resurs i förskolan. Barn utforskar och lär tillsammans med andra barn, vuxna och i miljöer och sammanhang där de utmanas och prövar sina förmågor. Vi ska se till att det finns erbjudanden och material som lockar barn till sig – Man skapar ny vänskap och nya relationer som ej är kopplat till kön.