Vår förskola

Här möts vi alla i nyfikenhet och lust att lära! Vår utbildning har fokus på att öka barnens möjligheter till inflytande och delaktighet här värdesätter vi alla kommunikativa uttrycksformer och har ett stort fokus på språket.

På vår förskola arbetar vi i projekt och bygger undervisningen utifrån barnens intressen och nyfikenhet. I projekterandet kan alla delta på sina villkor och bli en viktig del av gruppen. 

Byggnaden och lokalerna

Vår förskola har byggts för att bli ett så fossilfritt bygge som möjligt, med medvetna val av byggmetoder och material.

Självklart vill vi också göra kloka miljöval när det gäller det pedagogiska materialet och vi kommer att använda en del återbrukade möbler. 

Vår förskola består av 8 avdelningar/hemvister som är fördelade på två plan. På båda planen binds avdelningarna/hemvisterna samman med ett gemensamt utrymme som vi kallar för hjärtat. Här möts barnen mellan avdelningarna/hemvisterna och kan på det sättet skapa relationer utanför sin egen grupp och utvidga sitt lärande.

Det finns fyra härliga ateljéer i huset som bjuder in till skapande. På vår naturliga gård finns gott om möjligheter för barnen att leka, utmanas, fantisera och utforska.