Boken kommer

Om du har svårt att besöka biblioteket på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom så kan boken/mediet komma till dig i stället.

Kontakta: Per Hjalmarson på Backa bibliotek
E-post: per.hjalmarson@kultur.goteborg.se
Telefon: 031-366 90 14