Vi som jobbar här

Vi som arbetar på Axet delar ett genuint intresse för att arbeta med dig som har psykisk ohälsa utifrån ett salutogent förhållningssätt.

Erfarenhet och utbildning

Vi är tre legitimerade arbetsterapeuter som arbetar på Axet.

I arbetsgruppen finns det erfarenhet exempelvis av utveckling Axet, arbetslivsinriktad rehabilitering, trädgårdsutbildning och skapande aktivitet.

Metoder

Metoder vi använder på Axet:

  • Salutogent förhållningssätt
  • Lågaffektivt bemötande
  • Individanpassat förhållningssätt
  • Motiverande Intervjuteknik.