Vi som arbetar här

På Axet är vi tre legitimerade arbetsterapeuter. Vi har ett genuint intresse att arbeta med psykisk ohälsa och har arbetat med målgruppen på olika sätt vilket gör att vi tillsammans får en bred bas att stå på.

Metoder

  • Återhämtningsinriktat förhållningssätt, sprunget ur brukarrörelsen med fokus på att stötta den individuella återhämtningsprocessen.
  • Meningsfulla aktiviteter, som arbetsterapeuter använder vi våra teoretiska verktyg och metoder i utformandet av aktiviteter och arbetssätt.
  • Naturbaserad rehabilitering, en gren av Grön rehabilitering, där personal använder natur och trädgård som metod i arbetet, en metod som har stark evidens för målgruppen psykisk ohälsa.
  • Stress- och ångesthantering, genom MediYoga, mindfulness, meditation och avslappning
  • Bemötande, vi har kunskap inom lågaffektivt bemötande, MI, suicidprevention och vi får som personalgrupp regelbunden handledning.