Vår verksamhet

Våra dagar är uppbyggda kring ett gemensamt schema, där var och en deltar efter förmåga. Varje vecka har vi ett gemensamt möte där deltagare får vara med och utforma verksamheten.

Våra aktiviteter

Det övergripande målet för våra aktiviteter är att arbeta för en ökad delaktighet i samhället, bryta isolering, samt ge individuell stöttning till återhämtning, motivation och meningsfullhet.

Vi tar aktivt del av kulturutbud, stadsliv, och tillgängliga grönområden genom regelbundna utflykter. Vårt hus har en stor trädgård med växthus för odling och uteaktiviteter. Hos oss finns det möjlighet att arbeta med många olika material och hantverkstekniker. Många av våra aktiviteter syftar till att förbättra psykisk och fysisk hälsa, genom stress- och ångesthantering, fysisk aktivitet och workshops med teman.