Vår verksamhet

Axet är en daglig sysselsättning för dig med en psykiatrisk diagnos. Hos oss får du tillhörighet i en familjär grupp där vi utvecklar verksamheten tillsammans efter dina och gruppens intressen och förutsättningar.

Våra aktiviteter och arbetsuppgifter

Vi deltar aktivt i Göteborgs utbud av aktiviteter och besöker exempelvis utställningar, naturområden och muséer. Tillsammans ordnar vi föreläsningar om ämnen som är angelägna för oss och du kan vara med på fysisk träning och avslappning.

I vårt 30 kvadratmeter stora växthus kan du ägna dig åt trädgårdsodling. Du kan också måla, arbeta med olika typer av hantverk och delta i den dagliga matlagningen tillsammans med personal.

Aktiviteterna deltar du i individuellt eller i grupp, allt efter hur du mår och orkar.