Börja hos oss

Vår verksamhet vänder sig till dig som har en psykiatrisk diagnos mellan 18 och 64 år, du ska bo i Göteborgs stad och inte ha ett pågående missbruk. Du behöver ett biståndsbeslut från en socialsekreterare som bedömt att du är i behov av daglig sysselsättning. Vi har ett nära samarbete med boendestödjare, gruppbostäder och handläggare inom socialtjänsten.

För att börja hos oss ta kontakt med din socialsekreterare för att boka in ett studiebesök.

Till dig som är handläggare: det är kostnadsfritt att placera på Axet.
För frågor angående vår verksamhet kontakta verksamhetschef Cajsa Håkansson
Telefon: 031-3679792 eller maila till: cajsa.hakansson@funktionsstod.goteborg.se