Börja hos oss

Vår verksamhet vänder sig till dig som har en psykiatrisk diagnos och är mellan 18 och 65 år. Du bor i Askim-Frölunda-Högsbo, eller i någon annan stadsdel i Göteborgs Stad. Du har inget pågående missbruk.

Du behöver ett biståndsbeslut från en socialsekreterare som bedömt att du är i behov av daglig sysselsättning. Vi har ett nära samarbete med boendestödjare, gruppbostäder och handläggare inom socialtjänsten.

Kom på studiebesök

Välkommen att komma på studiebesök, du kan kontakta oss själv för att
boka en tid eller så kan din socialsekreterare, din handläggare på stadsdelsförvaltningen eller personal inom psykiatrin kontakta oss.

Folder

Folder om Axets dagliga sysselsättning, som PDF att skriva ut.