Foto: Frida Winter

Öppna förskolan Axel

På Axelhuset finns en öppen förskola som inbjuder till lek och fantasi. Här kan du träffa andra familjer och kanske hitta vänner för livet.

Öppna förskolan är en mötesplats för barn 0–6 år och för barnet viktiga vuxna. Vi har öppet varje dag. Här finns möjlighet att i en pedagogisk miljö umgås och delta i de dagliga sångstunderna. Här arbetar två förskollärare som även håller kurser i babymassage och ABC (generellt föräldrastöd). 

Du som vuxen ansvarar för ditt barn och ni deltar i verksamheten tillsammans. Här kan du träffa andra barn och vuxna för att leka, skapa och sjunga tillsammans eller bara vara. Det är gratis att besöka öppna förskolan och du behöver inte anmäla dig i förväg, förutom till våra föräldragrupper.

Läs mer på öppna förskolans egen webbsida.

Öppen förskola Axel