Foto: Frida Winter

Familjecentrerat arbete i Axelhuset


I Axelhuset arbetar vi familjecentrerat. Det innebär att distrikts/barnsjuksköterskor från barnavårdscentralen (BVC), föräldrastödjare, förskollärare och bibliotekarie arbetar tillsammans för att alla föräldrar och vårdnadshavare med barn upp till sex år ska få ett så bra stöd som möjligt. Vi kan bland annat erbjuda råd och stöd i frågor kring föräldrarollen och om barnets utveckling. Det är öppet för alla familjer och det är gratis att komma hit. Vi som arbetar här har tystnadsplikt. Information om din familj förs inte vidare utan ditt samtycke.

Öppna Förskolan

Öppna förskolan är en mötesplats för barn 0–6 år och för barnet viktiga vuxna. Vi har öppen verksamhet varje dag och här arbetar två förskollärare. Här finns möjlighet att i en pedagogisk miljö umgås och delta i de dagliga sångstunderna. Du kan även anmäla dig till babymassage, föräldraträffar och tematräffar. 

Läs mer på öppna förskolans webbsida.

Öppen förskola Axel

Biblioteket

På biblioteket kan du få tips och hjälp med ditt barns läs- och språkutveckling. Vi har böcker och andra medier på många olika språk. Biblioteket är en plats för alla att vara på där du bland annat kan delta på sagostunder, barnteater och flera andra sorters programpunkter. Biblioteket är Ditt!

Läs mer om biblioteket på Högsbo biblioteks hemsida

Högsbo bibliotek 

Barnavårdscentralen (BVC)

På barnavårdscentralen får du och ditt barn träffa distrikts/barnsjuksköterskor för regelbundna tillväxtkontroller, utvecklingsbedömningar och vaccinationer enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Läkare utför hälsokontroller. Du som förälder kan få stöd i ditt föräldraskap och bland annat delta i föräldragrupper, babymassage och HLR-utbildning.

Läs mer om BVC på webbsidan för Närhälsan Högsbo

Närhälsan Högsbo barnavårdscentral

Föräldraskapsstöd

Föräldrastödjaren arbetar för att främja god hälsa och utveckling hos familjer genom stödjande samtal och rådgivning. Du kan få stöd i att bli trygg i din roll som förälder, stärka relationen mellan dig och ditt barn eller reda ut personliga frågor. Vi erbjuder även återkommande föräldragrupper.

Här får du mer information om föräldrarådgivning

Broschyr 

Här kan du ladda ner broschyren om familjecentrerat arbete i Axelhuset. Här kan du läsa mer om verksamheterna. Välkommen till oss! 

Välkommen till oss! Familjecentrerat arbete i Axelhuset