Vad är avlösarservice?

Avlösarservice avlastar dig som är vårdnadshavare till ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning. När vår personal tar hand om ditt barn, kan du ägna dig åt egna aktiviteter eller få tid till barnets syskon.

Du som är vårdnadshavare till ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning kan få avlastning så att du kan ägna dig åt egna aktiviteter eller få tid till barnets syskon. Avlösarservice utförs främst i hemmet och avlöser dig i de vardagliga aktiviteterna.

Du ska kunna känna dig trygg i vetskapen att ditt barn tas om hand av utbildad, kompetent och engagerad personal. Alla som arbetar inom Avlösarservice har tystnadsplikt och måste lämna bidrag ur belastningsregistret.

Det kostar inget att få hjälp från Avlösarservice.