Behöver du avlösning på natten?

Avlösarservice kan ta över omvårdnaden av ditt barn nattetid, så att du får möjlighet att sova.

Om ditt barn eller ungdom har en funktionsnedsättning och behöver vård eller övervakning nattetid, kan du ha rätt till avlastning. Genom insatsen kan du få den sömn du behöver.

Avlösaren tar tillfälligt över omvårdnaden om barnet men arbetar under föräldraansvaret, vilket innebär att du som vårdnadshavare har det medicinska ansvaret. Därför måste minst en vårdnadshavare vara hemma när avlösaren är där nattetid. Avlösarna som arbetar natt har kunskap om att övervaka barn som har olika problem med till exempel andningen eller som sondmatas.

Det kostar inget att få hjälp från Avlösarservice.