Foto: Sabina Lashari

Vår historia

Atom Studios är en del av socialförvaltningen Nordost och startades som en del av ungdomssatsningen i Göteborg. Satsningen kom till för att stötta ungdomar i projekt och arrangemang. Hos oss är dina önskemål i fokus och verksamheten ska främja delaktighet och möjlighet till inflytande.

Varför startade Atom Studios?

Atom Studios (tidigare KulturAtom) startades som en del av Göteborgs Stads ungdomssatsning i Angered. Vi har funnits sedan uppdraget gavs från politikerna år 2001. Uppdraget bestod i att fem, av Göteborgs då 21 stadsdelar, skulle bygga upp en alternativ fritidsverksamhet för och med ungdomar i åldersgruppen 16-20 år. Ungdomarnas önskemål skulle vara vägledande och delaktighet var en förutsättning.

När stadsdelsförvaltningen Gunnared fick uppdraget av kommunstyrelsen anställdes en processledare. Denne samlade ihop en fokusgrupp bestående av ungdomar med olika anknytningar till Angered. Tillsammans med fokusgruppen beslutade man att verksamheten skulle heta KulturAtom och ha fem olika inriktningar, musik, dans, teater, IT och arrangemang. Därefter skaffades lokaler och pedagoger för de olika verksamheterna anställdes plus en fritidsledare.


Efter ett politiskt beslut av SDF Gunnared flyttade KulturAtom sedan till våra nuvarande lokaler i Angeredsgymnasiet. Här har vi nu funnits sedan januari 2007. Januari 2024 bytte KulturAtom namn till Atom Studios.