Om Hjärntorget

Hjärntorget är Göteborgs Stads pedagogiska IT-stöd för förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning. Här hittar du information och blanketter som rör skolgången.

Hjärntorget ger möjligheter att bland annat kommunicera och få information för elever, studerande, vårdnadshavare, skolledare, förskolepedagoger och lärare. Varje skola väljer själva vilka funktioner och på vilket sätt de vill använda funktionerna i Hjärntorget.

Eftersom alla pedagogiska enheter i Göteborgs Stad använder Hjärntorget kan IT-stödet följa med eleven genom hela skolgången.

Inloggning till Hjärntorget

Ett konto och inloggning i Hjärntorget får du från förskolan, skolan eller gymnasiet. Du kan ansöka om konto via Hjärntorgets inloggningssida där du också loggar in på ditt konto.

På hjärntorgets egen informationssida om hjärntorget kan du bland annat lämna synpunkter och förslag.

Askimsskolans portal

På Askimsskolan har samtliga klasser och fritidshem en egen klassaktivitet där du som vårdnadshavare får information.

Askimsskolans portal är skolans gemensamma portal där vårdnadshavare bland annat hittar allmän information från skolan, nyheter från rektor och protokoll. Samtliga vårdnadshavare har tillgång till denna aktivitet.

Ladda gärna ner PingPong appen där du enkelt kan ta del av information från skolan och lägga in frånvaro för ditt barn