Åldersgränser

Här finns information om åldersgränser som gäller i simhall, gym och gruppträning samt krav på simkunnighet och max antal barn som en vuxen får ha ansvar för.

Simhall

Från 8 år

Från det år barn fyller 8 år ska pojkar använda herrarnas omklädningsrum och flickor damernas omklädningsrum.

0–11 år

Barn som är 0-11 år måste bada tillsammans med badande simkunnig vuxen som har barnet under uppsikt. Den vuxna får som mest ha med sig tre barn under tolv år.

Från 12 år

Barn som kan simma 200 meter får, från det år de fyller 12, bada på egen hand. Barn som inte kan simma 200 meter, måste bada tillsammans med en simkunnig vuxen upp tills de att de fyller 18 år.

Simkunnig badande vuxen med barn

Får som mest ha ansvar för tre barn under tolv år.

Se film om föräldrars ansvar i simhallen

Animerad film (utan tal) som handlar om vilket ansvar du som vuxen har för de barn du har med dig till simhallen. Filmen visar vem gör rätt och vem som gör fel. Det är exempelvis inte tillåtet att sitta och läsa eller kolla mobilen medan barnen badar. Du ska vara i vattnet nära dina barn när de badar. Du får som mest ha med dig tre barn under tolv år. Följ de reglerna så är du en Poolare.

Gym

Från det år ett barn fyller 13 år

Får barnet träna själv på gymmet, efter genomgång med instruktör.

Från det år ett barn fyller 16 år

Får barnet träna själv, utan att gå en gyminstruktion.

Gruppträning

Från det år barnet fyller 13 år

Får barnet delta på alla gruppträningspass.