Foto: Fotograf okänd

Vår förskola


Förskolan Askims Domarringsväg ligger mitt i ett radhusområde omgivet av natur och ett stenkast bort ligger Sisjöns naturområde. Här lägger vi stort fokus på att utveckla våra pedagogiska miljöer och vi vistas utomhus så mycket som det går under dagarna. På förskolan sover de minsta barnen utomhus i sina egna vagnar. Under 2024 startar en renovering av förskolan. Under tiden renoveringen pågår kommer alla avdelningar flytta till andra förskolelokaler i Askim.

Förskolan renoveras  2024

Förskolan Askim Domarringsväg ska helrenoveras. Det senaste beskedet från Stadsfastighetsförvaltningen är att renoveringen startar 2024. Under tiden förskolan renoveras kommer barngrupperna vara i andra förskolelokaler i Askim, förmodligen paviljonger.

Tre avdelningar för de yngre och tre för de äldre

På förskolan finns totalt sex avdelningar, tre avdelningar för de yngre barnen som är mellan dryga ett år till tre år och tre avdelningar för de äldre barnen som är mellan drygt tre år upp till fem år gamla. Förskolan har ett våningsplan och varje avdelning är uppdelad i olika rum där barnen kan vara i mindre grupper. Det finns ett stort gemensamt rum för lek och måltider samt ett rum för skapande verksamhet och olika aktiviteter. Vi utformar miljöerna efter aktuell barngrupp och ser barns lek som värdefull och som en källa till utveckling och samarbete.

Utegård anpassad för lek och utmaningar

Vi är utomhus så mycket vi kan under dagen och de yngsta barnen sover ute i sina vagnar. Gården är anpassad efter barnens olika utvecklingsfaser för att utmana dem till en utforskande lek. Vi har sand och gräs att leka på samt asfalt för att cykla eller spela bandy på. Här finns också barnens egna odlingar som de följer under året. Vi sorterar vårt skräp och arbetar aktivt med barnen kring miljöfrågor.

Utbildad personal med erfarenhet av språkutveckling

Vi som arbetar här är utbildade barnskötare och förskollärare, samtliga med god kompetens inom språkutveckling och vi arbetar med tecken som stöd (TAKK står för tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). IT används också som ett naturligt inslag i verksamheten. Dator, ipads och smartboards är hjälp- och kommunikationsmedel för att nå våra uppsatta mål.

Vår målsättning är trygga och glada barn som har roligt tillsammans och känner jag kan, jag duger.

Föräldradialog och delaktighet

Vi arbetar för en öppen kommunikation dagligen vid lämning och hämtning. Information och dokumentation sker även via vår plattform Hjärntorget.

Ett till sätt att medverka och påverka är via lokalt brukarråd som har möten två gånger per termin samt engagemang i det centrala brukarrådet. Här diskuteras verksamhetsfrågor som är viktiga för området tillsammans med rektorerna.