Foto: Anders Feldt

Vår förskola

Förskolan Arve Marias väg 21 ligger mitt i Tuve. Där är det nära till Hisingsparkens vackra naturområde, Kättilsröds 4H-gård och biblioteket på Tuve Torg. På förskolan finns fyra avdelningar och dessa är indelade efter ålder. Förskolan ligger sedan våren 2018 i paviljonger vid förskolan på Glöstorpsvägen 26. Under 2021 kommer förskolan flytta in i nya lokaler i närheten av Tuve centrum.

Avdelningarna består av olika rum för lek och aktiviteter för både mindre grupper och större gemensamma aktiviteter i större grupper. Våra miljöer är föränderliga utifrån barnens intressen och de projekt vi arbetar med. På varje avdelning finns en ateljé för skapande verksamhet. Vi tycker det är viktigt till olika möten mellan både barn och vuxna, likaså att få möta olika material i olika miljöer, som leder till både utforskande och nyfikenhet.

Förskolan serveras god mat, med inriktning på ekologiskt, säsongsbetonat och närproducerat.

Utemiljön

Förskolegården har möjligheter för lek, både i små och större grupper. De pedagogiska miljöer vi har inne försöker vi också skapa ute, till exempel lekkök och utomhusateljé med möjlighet till skapande. De projekt barnen jobbar i påverkar aktiviteterna även utomhus. Vår närhet till naturparken är en tillgång och vi besöker den ofta för att berika barnens lek och lärande.

Personal

På förskolan arbetar pedagogerna i team där förskollärare och barnskötare ingår. Förskolan har stöd av pedagogista, specialpedagog, psykolog, BVC, IFO, Hygiensjuksköterska, administratör, ekonomibiträde samt hygienbiträde.

Vi har en lärande organisation där pedagogerna regelbundet träffas i nätverk av olika slag, för reflektion, inspiration, utvärdering och utveckling.

Vi har ett utvecklat och nära samarbete med förskolor i norra Italien där både pedagoger, chefer och politiker har regelbundna erfarenhetsutbyten. Pedagogiskt utbyte/ Resa i lärande ger en möjlighet att utbyta och utbilda sig både på studieresor och genom besök på andra förskolor i stadsdelen. Läs mer om vår pedagogik/profil.

En dag på förskolan

En dag på förskolan innehåller lek, lärande och omsorg. Genom att organisera dagen efter barnens behov och intressen, varvas aktiviteter, lek och utomhusvistelse. Vi delar upp oss i mindre grupper under dagen för att skapa lugn och koncentration i såväl lek som lärande. Vi är utomhus varje dag och i alla väder.

Frukost serveras cirka kl 8.00, lunch cirka 11.30 och mellanmål cirka 14.30.

Dagens första och sista timma börjar och avslutas gemensamt på en avdelning.

Vi uppmärksammar olika traditioner.

Genom KULF – kultur i förskolan får vi ta del av olika kulturarrangemang till exempel teater och dansföreställningar.

Pedagogik och profil

Vi arbetar med förskolan som en plats för demokrati och delaktighet. Alla förskolor har som mål att arbeta med projektorienterat och pedagogisk dokumentation för att öka barnens inflytande över sitt lärande.

Vi arbetar utifrån de styrdokument som råder, Läroplan för förskolan, LPFÖ 98 rev.10. Den är, tillsammans med skollag och de lokala politikernas mål, det som styr förskolans innehåll. Göteborgs stads verksamhetsidé för förskola och skola lyder:

  • Barnen inre motivation och lust att lära
  • Delaktighet och medskapande
  • Helhetssyn

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett sätt att följa barns lärande och de processer som är igång med bland annat foto, film, observationer och reflektioner tillsammans med barn, föräldrar och kollegor. Ett sätt att se och utveckla kvalitén i förskolan.

Alla ska ges möjlighet att delta och bidra till förskolans utveckling. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt och vågar säga vad de tycker och tänker och känner sig som en viktig tillgång och resurs i förskolan. Barn utforskar och lär tillsammans med andra barn, vuxna och i miljöer och sammanhang där de utmanas och prövar sina förmågor. Vi ska se till att det finns erbjudanden och material som DRAR barn till sig – Man skapar ny vänskap och nya relationer som ej är kopplat till kön

Vi har ett utvecklat och nära samarbete med förskolor i norra Italien där både pedagoger, chefer och politiker har erfarenhetsutbyten. Pedagogiskt utbyte/ Resa i lärande ger en möjlighet att utbyta och utbilda sig både på studieresor och genom besök på andra förskolor i staden.