Foto: Gerd Polheimer

Vår förskola

Äringsgatans förskola ligger i ett grönt och fint område med närhet till kollektivtrafik, stad och vatten. För att värna om alla barns grundläggande rätt att kunna göra sig förstådd och förstå andra arbetar vår personal med tecken som stöd för att främja kommunikation och språkutveckling i den dagliga verksamheten

Avdelningar och pedagoger

Äringsgatans förskola har tre avdelningar. På avdelningen Solstrålen går de yngsta barnen mellan 1-3 år, på Snövit och Zebran går barn mellan 1-5 år. Sammanlagt går det cirka 60 barn på förskolan. På varje avdelning arbetar det tre pedagoger med en spridning i ålder, yrkeserfarenhet och kompetens. Allt för att just ditt barn ska få den utmaning som hen behöver.

Byggnaden och gården

Äringsgatans förskola byggdes 1978 och är placerad i ett väldigt grönt område med närhet till kollektivtrafik, stad  och vatten. På förskolan finns en gård med både gräs och asfalt samt grönskande bär- och fruktträd. Gården är uppdelad i två delar. En stor del i olika nivåer där vi har sandlådor, lekhus, plantering och klättermöjligheter. Vi har även en mindre del anpassad för de yngre barnen som renoverades 2015 och i samband med det fick vi nya lekmaterial. Här finns till exempel sandlåda och lekhus. Vi äter mellanmål ute när lust finns och ute är vi minst en gång om dagen. I närheten av förskolan finns stora grönområden och när det snöar åker vi pulka i backen utanför. 

Pedagogik och profil

På vår förskola har alla avdelningar små rum med olika innehåll och ett större allrum för samlingar samt olika aktiviteter där det även finns utrymme för rörelse. Uteverksamhet prioriteras med både utflykter och äventyr. För att värna om alla barns grundläggande rätt att kunna göra sig förstådd och förstå andra arbetar vår personal med tecken som stöd för att främja kommunikation och språkutveckling i den dagliga verksamheten. Under terminen besöker vi biblioteket i närheten för teater eller sagostund.

En dag på förskolan

På förskolan är det samma avdelning som öppnar och stänger. Vid åtta dukar vi fram frukosten och barnen äter då på sina egna avdelningar. Därefter är det full fart med olika aktiviteter på avdelningen, i tvärgrupper mellan avdelningarna eller ute. Vid elva äter vi lunch och därefter får de äldre barnen ägna sig åt lugna aktiviteter, som att läsa en bok, medan de yngre barnen vilar. På eftermiddagen äter vi mellanmål och framåt stängning samlas vi på en och samma avdelning.

Besök på förskolan

Är du intresserad av att komma och besöka vår förskola? Mejla rektor Helen Olsson för att boka en tid. helen.olsson@forskola.goteborg.se

Likabehandlingsplan för Äringsgatans förskola

Likabehandlingsplan Äringsgatan