Till innehåll
Foto: Gerd Polheimer

Äringsgatan 4A förskola

Välkommen till Äringsgatan 4A förskola

Äringsgatans förskola ligger i ett grönt och fint område med närhet till kollektivtrafik, stad och vatten. För att värna om alla barns grundläggande rätt att kunna göra sig förstådd och förstå andra arbetar vår personal med tecken som stöd för att främja kommunikation och språkutveckling i den dagliga verksamheten.

${loading}