Samverkan

Vi letar alltid efter samverkanspartners som delar vår målgrupp. Om du är del av en förening eller driver ett projekt som har en målgrupp mellan 16 till 20 år finns det möjlighet för dig att nyttja våra lokaler.

Kontakta oss om du är intresserad eller har frågor.

Kontakt Arena29