Bilder från arbetsplatsen

Så här ser det ut på arbetsplatsen som du är placerad på när du är på arbetsplatsförlagd daglig verksamhet.