Om Arbetsnära daglig verksamhet


Vi vänder oss till dig som vill praktisera på en arbetsplats - utifrån dina förutsättningar. Tillsammans tar vi reda på vad du behöver för att nå dit du vill och vi tar fram en individuellt anpassad plan. Praktiken inleds med en introduktion på arbetsplatsen tillsammans med din aktivitetssamordnare. När du är redo för självständigt arbete besöker din aktivitetssamordnare sedan dig en gång i veckan på arbetsplatsen. För att praktisera måste du kunna arbeta självständigt. Arbetsnära daglig verksamhet arbetar med metoden Supported Employment och har god kunskap om arbetsmarknaden. Vi samarbetar med både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Inriktning och antal deltagare

Verksamheten har cirka 50 deltagare som har praktik ute på olika arbetsplatser. För att vara på en praktikplats behöver du kunna arbeta självständigt.

Arbetssätt och metoder

På Arbetsnära arbetar vi utifrån metoden Supported Employment/IPS, lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik med mera. 

Personal och kompetens

På Arbetsnära arbetar fyra aktivitetssamordnare.

Lokaler och omgivning

Arbetsnära daglig verksamhet har sitt kontor i Västra Frölunda, Mor Livas stig 3. Praktikplatserna finns i olika delar av Göteborg. 

Ute- och inomhusmiljö

Det finns praktikplatser både utomhus och inomhus. 

Tillgänglighet och hjälpmedel

Tillgängligheten varierar beroende på var du jobbar. 

Resa hit

Den närmsta busshållplatsen är Västra Frölunda kyrka. Du kan också välja att gå från hållplats Frölunda Torg eller hållplats Radiomotet. Sök i Västtrafiks reseplanerare för att se ungefärlig resetid.