Detta är daglig verksamhet

Det är viktigt med en bra vardag som känns rolig och meningsfull. Det kan du uppnå genom att arbeta, delta i olika aktiviteter eller genom att umgås med andra. Om du som har en funktionsnedsättning behöver hjälp, finns det flera olika alternativ.

Daglig verksamhet, sysselsättning och arbetsträning

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett arbete, kan du få daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett arbete som möjligt. Arbetsuppgifterna är anpassade efter dina intressen och behov. Du kan till exempel få arbeta i kök eller trädgård, sälja hantverk eller delta i olika skapande aktiviteter såsom musik och teater. Att vara på en daglig verksamhet ska vara både utvecklande, stimulerande och meningsfullt.

Det är din socialsekreterare som bedömer om du har rätt till daglig verksamhet eller inte. Om du inte har rätt till daglig verksamhet enligt LSS men har funktionsnedsättning som gör att du inte kan få ett vanligt arbete, kan du få sysselsättning eller arbetsträning med stöd av Socialtjänstlagen (SoL).

Ansök om daglig verksamhet hos din funktionsstödsenhet

Du ansöker om daglig verksamhet och sysselsättning hos funktionsstödsenheten där du bor. En socialsekreterare från förvaltningen för funktionsstöd utreder behovet och fattar beslut. Du kan också ha rätt till hjälpmedel för att anpassa din arbetsplats eller skolmiljö efter dina behov.

Söker du arbete?

För dig som söker arbete finns det hjälp och stöd att få, både genom arbetsförmedlingen och kommunen. Arbetsförmedlingen har särskilda program som kan underlätta för dig att få ett arbete. Kommunen erbjuder särskilda praktikplatser och arbeten. Mer information hittar du på sidan Arbetsmarknadsinsatser.