Arbetsuppgifter och aktiviteter


Vilka arbetsuppgifter du kommer att ha beror på vilken praktikplats som du kommer att praktisera på.  Vi har inga färdiga praktikplatser utan en matchning görs alltid utifrån dina intressen, förmågor och färdigheter.