Foto: Selma Media

Om oss

Hotell Rubinen är till för dig som tycker om att röra dig bland andra människor, både annan personal och hotellets gäster. Det är bra om du tycker om att ha varierande uppgifter och ibland kan ta egna initiativ och se vad som behövs göras.

Inriktning

Vi är till för dig som tycker om att möta nya människor och vill ha din dagliga verksamhet på en arbetsplats. Det finns alltid en handledare på plats som fördelar arbetsuppgifterna utifrån det som behöver göras. Detta matchas med dina intressen och kunskaper.

Personal och deltagare

På hotell Rubinen arbetar en stödassistent och det finns tillgång till en stödpedagog vid behov. Personalen talar svenska men det finns de på hotellet som talar andra språk.

Arbetssätt och metoder

Vi vill göra det bästa för att skapa en arbetsplats utifrån dina behov och förutsättningar. Därför skapar vi ett anpassat schema tillsammans med dig som utgår från vad du vill göra.

För att säkerställa att det vi gör fungerar bra för dig genomför vi en träff med en pedagog från en annan verksamhet kvartalsvis. Du får också fylla i en enkät varje år för att berätta vad du tycker om vår verksamhet.

Resa hit

Vi ligger på Kungsportsavenyn i centrala Göteborg. Hit åker du enkelt med buss eller spårvagn. Reser du med bil finn det parkeringsplatser.

Inomhusmiljö

Hotellet består av flera våningar och det finns hiss.

Vi rör oss i samma miljö som hotellets gäster och övrig personal. Vår lunch äter vi i personalens lunchrum. Vi har ett eget rum där vi kan umgås eller ha samtal.

Utomhusmiljö

Vår verksamhet ligger mitt i centrala Göteborg. Här finns ett stort utbud av handel, dagligvaruaffärer och restauranger.

Det finns också områden i närheten som är lämpliga för promenad.