Foto: Lo Birgersson

Om oss

Arbetslivscentrum vänder sig till dig som vill ha en enskild daglig verksamhet på en arbetsplats. Vid placering utgår vi från vilka önskemål och behov du har, vad du klarar av för arbetsuppgifter samt vilka krav en arbetsgivare har på dig.

Inriktning och stöd

Arbetslivscentrum vänder sig till dig som vill ha en enskild daglig verksamhet på en arbetsplats. Vid placering utgår vi från dina önskemål och behov och vad du klarar av för arbetsuppgifter. Vi utgår också från vilka krav en arbetsgivare har på dig.

Vi börjar med att träffas och har en kortare kartläggning. Därefter letar vi efter en lämplig arbetsplats för dig. Schemat anpassar vi efter det beslut du har fått av din socialsekreterare.

Arbetssätt och metoder

Vi har god kunskap om arbetsmarknaden och kan hjälpa dig i din kontakt med Arbetsförmedlingen om det blir aktuellt med anställning.

Har du som mål att få ett arbete? Vi arbetar utifrån metoder som ger individuellt anpassat stöd till dig.

Resa hit

Arbetslivscentrums kontor ligger på Importgatan i Backa. De arbetsplatser som vi samarbetar med och som du kan bli placerad på ligger över hela staden.

Till oss tar du dig lättast med buss och kliver av på hållplats Backadalsmotet. Sedan är det en kort promenad till oss. Kommer du med bil finns det parkeringsmöjligheter.

Personal

Hos oss arbetar stödassistenter och stödpedagoger.