Foto: Frida Winter

Arbetsuppgifter och aktiviteter


Du blir placerad på någon av de arbetsplatser som vi samarbetar med. Dessa finns över hela staden.

Vid placering utgår vi från vilka önskemål och behov du har och vad du klarar av för arbetsuppgifter. Vi utgår också från vilka krav en arbetsgivare har på dig. 

Ditt schema anpassas efter det beslut du har från din socialsekreterare. Du har alltid en kontaktpersonal som kan stötta dig på din arbetsplats.

Exempel på arbetsplatser:

  • Barnomsorg
  • Äldreomsorg
  • Butik
  • Restaurang och café
  • Hotell
  • Kontor
  • Lager, förpackningsarbete
  • Trädgårdsarbete
  • Fastighetsskötsel
  • Vaktmästeri