Om Arbetsfokus

Arbetsfokus är en arbetsinriktad daglig verksamhet för dig med psykisk, neuropsykiatrisk eller lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Tillsammans med dig kartlägger vi dina intressen, vad du är intresserad av och vad du behöver för stöd. Därefter blir du tilldelad en plats ute på ett företag som passar dig.

Inriktning och antal deltagare

Verksamheten riktar sig till dig med psykisk, neuropsykiatrisk eller lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Omkring 35 personer har sin dagliga verksamhet på Arbetsfokus.

Arbetssätt och metoder

När du börjar hos oss startar vi upp med ett kartläggande samtal. Under samtalet får du prata om dina intressen, vad du är bra på och vad du behöver för stöd. Utefter det hittar vi tillsammans en arbetsplats som passar dig.

Företagsgrupper

Som en del i en företagsgrupp arbetar du inom antingen fastighetsskötsel, äldreomsorg, livsmedelsbutik eller hotell. Du kan ingå i två företagsgrupper samtidigt, eller välja att ingå i en företagsgrupp samtidigt som du gör praktik.

Praktikplats

Tillsammans med handledare från daglig verksamhet kan du söka en praktikplats, som passar dig och dina mål. Vid uppstarten får du stöd av handledaren för att senare kunna arbeta självständigt. Arbetsfokus har en regelbunden avstämning med dig och arbetsgivaren.

Stöd i ditt arbete

För att du ska bli självständig i arbetet har du möjlighet att använda dig av scheman, lättlästa manualer, checklistor, bildstöd och appar med mera. Handledaren förklarar och visar dig hur du ska göra.

Personal och kompetens

Personalen ute på arbetsplatsen har kompetens inom neuropsykiatriska och intellektuella funktionsvariationer för att kunna ge dig ett bra (utvecklande) bemötande.

Lokaler

Lokaler och miljö varierar beroende på arbetsplats. Alla företagsgrupper har fikarum och möjlighet att värma mat. De flesta platser du kan jobba på har närhet till butiker och matställen.

Tillgängligheten varierar beroende på var du jobbar. I alla miljöer finns trappor.

Det går att ta sig med buss och spårvagn till arbetsplatserna.

Arbetsfokus kontor

Arbetsfokus kontor besöker du ibland för möten och coachande samtal. Kontoret ligger på Sankt Pauligatan 34. För att läsa om kontorets tillgänglighetsanpassning, se Arbetsfokus på Tillgänglighetsdatabasen.

Närmaste hållplats

Kontorets närmaste hållplats för kollektivtrafiken är Ingeborgsgatan. Sök i Västtrafiks reseplanerare för att se ungefärlig resetid.

Flexlinjen

Du kan ta Flexlinjen till Arbetsfokus kontor. Hållplats: 634 Sankt Pauligatan 29. Kontakta Flexlinjen för att få information om vilken flexlinje som är närmast där du ska jobba.